Welcome to M | Boutique

Nếu bạn hỏi tôi điều gì làm tôi nhớ nhất về một người, thì tôi sẽ nói rằng đó là mùi hương của người ấy. Là một tín đồ nước hoa, tôi luôn tâm niệm rằng nước hoa là một phụ kiện không thể thiếu của mỗi người vì nó thể hiện tính cách của người dùng. Và khi hòa quyện với mùi cơ thể, nước hoa sẽ tạo nên một dấu ấn khó phai đặc trưng cho mỗi người.

Đặng Phương